Za izjemno trdnost materiala

Nanokristalinična celuloza ima svoje kristale, ki so močnejši kot jeklo. Ravno zato je zelo uporabna za izboljšanje mehanskih lastnosti cementa. V cementni matriki z dodajanjem 0.2% NCC izboljšamo nastajanje kalcijevega silikat-hidrantnega (CSH) gela. S takim tvorjenjem CHS gela se trdnost cementnih kompozitov izboljša od 42 do 45% v primerjavi z osnovno cementno malto.

Vir: International Jurnal of Advanes in Mechanical and Civil Engineering, ISSN: 2394-2827 Volume-3, Issue-1, (2016), 44-48

cement

Opravljenih je bilo tudi nekaj znanstvenih raziskav, ki so pokazale, da lahko že majhne količine celuloznih nanokristalov (NCC) povečajo hidracijo in izboljšajo upogibno trdnost cementne paste. V raziskavo se je vključilo 9 različnih past z dodanimi celuloznimi nanokristali in uporabo cementov tipa I,II ter V. Vpliv NCC na lastnosti kompozitov iz NCC in cementa se je preizkušalo z izotermično kalorimetrijo, termogravimetrično analizo, testiranjem trdnosti na krogelni ploskvi in upogibno trdnostjo.

Rezultati opravljenih raziskav so pokazali, da Nanokristalinična celuloza poveča stopnjo hidracije v vseh sistemih. Povečanje sproščene toplote v cementnem tipu V je bilo večje kot pri ostalih dveh.  Upogibna trdnost se je povečala pri vseh raziskovanih cementnih tipih do 20 procentov. Iz samih rezultatov je bilo seveda razvidno, da na lastnosti NCC-cementnih kompozitov vpliva tudi vir NCC in sam proizvodni proces izdelave NCC.

Vir: Polymers 2017, 9, 424; doi:10.3390/polym9090424

Pošljite povpraševanje

Ste zainteresirani za poslovno sodelovanje? Pošljite nam sporočilo, naša ekipa strokovnjakov bo odgovorila na vaša vprašanja.