Za večjo odpornost in vzdržljivost

Termoplastični kompoziti so deležni veliko pozornosti v strokovni literaturi, kar pa ne velja za premaze, katerih struktura je ojačana z nanokristalinično celulozo. Da bi izboljšali mehanske lastnosti premazov oziroma lakov, so vanje dodali nanokristalinično celulozo. Za nanokompozite velja kvalitetna disperzija nanodelcev v matriki in njihova kompatibilnost z matriko.

Da bi ugotovili stopnjo dispergiranja nanodelcev v matrici so potrebne učinkovite metode karekterizacije. Na to temo so bile opravljene znanstvene raziskave v katerih so izvedli modifikacijo NCC z akriloil kloridom. Analizirali so tudi odpornost na drgnjenje, na praske, trdoto in adhezijo, sledila je tudi primerjava z vnaprej določenim lakom brez nanodelcev. Ugotovljeno je bilo, da dodana modificirana nanoceluloza utrjujočim vodnim premazom poveča odpornost proti drgnenju in praskam od 30 do 40, brez vpliva na njihov izgled.

Vir: J. Coat. Technol. Res., 11(6)841-852, 2014

Test so opravili z brezbarvnim uv-utrjujočim poliuretansko/akrilnim premazom z dodano nanokristalinično celulozo in brez, s simuliranim pospešenim staranjem, ki je trajalo 1200 ur. Izmerila se je nanohrapavost površine z mikroskopom na atomsko silo. Hrapavost površine se je po staranju povečala 8x do 10x. Spremembe barvnih nians in jakosti se je merilo vsakih 100 ur.

Rezultati so pokazali, da je dodajanje nemodificiranih hidrofilnih NCC delcev v brezbarvne premaze povečalo barvno obstojnost in ni zmanjšalo njihove barvne stabilnosti. Pri hidrofobno modificirani NCC je bil učinek nekoliko manjši. Mehanske lastnosti in barvna obstojnost pri premazih za les so z dodajanjem NCC bistveno izboljšani.

Vir: J. Coat. Technol. Res., 12(2)247-258,2015

Pošljite povpraševanje

Ste zainteresirani za poslovno sodelovanje? Pošljite nam sporočilo, naša ekipa strokovnjakov bo odgovorila na vaša vprašanja.